Pętla.

+ T27. Pod Pętlą
   T28. Wabiący Palec
+ T29. Smoczy Ząb
+ T30. Szczur i Fretka
+ T31. Palce Króla
+ T32. Nowy Zajazd
To najbardziej ciemna dzielnica tego plugawego miasta. Znajduje się tu siedziba Gildii Złodziejskiej.