"The Bear, the Cat and the Rabbit" (L'ours le chat et le lapin) is a comic book created by me and Maria. It was published by Kultura Gniewu and Editions Michel Lagarde.


"Niedźwiedź, kot i królik" to komiks, który zrobiliśmy z Marią. Został wydany przez Kulturę Gniewu i francuskie wydawnictwo Michel Lagarde.

some links:

hasse und liebe:


Finally I have finished video game that is a kind of a prequel to the story in the book. It is a short flash adventure game with couple of puzzles. Because I really like old games, 8 and 16 bit in particular this one uses such retro graphics. I chose Flashpunk engine with a lots of my own extra stuff to support isometric view and other sophisticated solutions.

Game is ready!


W końcu skończyłem grę wideo, która jest swojego rodzaju prequelem do historii w książce. Jest to krótka gra przygodowa z kilkoma zagadkami. Ponieważ bardzo lubię stare gry, 8 i 16 bitowe w szczególności, stworzyłem taką właśnie grafikę retro. Użyłem silnika Flashpunk ze sporą iloścą własnego kodu do rzutu izometrycznefgo i paru innych skomoplikowanych rzeczy.

Gra jest gotowa!