Gorzo [PC]
odważny, choć szalony krasnal. Budowlaniec z Dystryktu Kupieckiego