Chrystian [PC]
zadufany w sobie meliniarz (kret). Sam nie angażuje się zbytnio na akcjach. Zawsze wyręcza się innymi.