Najbardziej śmierdząca z dzielnic. Miejsce zamieszkania robotników portowych. Nad nabrzeżem znajdują się magazyny.