T37. Dziura w Ścianie (przejscie) Lurk Skewton [4]